สถานที่ตั้งร้าน


ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ติดกับ ท่ารถทัวร์นครชัยแอร์
สามารถดูแผนที่สถานที่ตั้งร้านใน

Google Map กดตรงนี้


ดูแบบ Street View กดตรงนี้

Line id : @benjarong

เพิ่มเพื่อน Line กดปุ่มสีเขียว


เวลาเปิดให้บริการ


Mon - Fri : 10.30 - 19.00
Sat : 10.30 - 16.00
Sun : Closed
แนวความคิดในการออกแบบของชุดเก็บของบุญญาสโตเรจเซต (Boonya Storage Sets) คือ ภาวะสังคมเมืองขยายตัวอย่างต่อเนืองทำให้ พื้นที่อยู่อาศัยกระจุกตัวและเติบโตในแนวตั้ง ทำให้ พื้นที่การอยู่อาศัยต่อหน่วยลดลง แต่ทุกคนก็คง จำเป็นต้องการมีสิ่งของอยู่และการเก็บของต่างๆที่ มีค่าต่อการใช้ชีวิตและมีคุณค่าต่อจิตใจ การ ออกแบบนี้จะทำให้วิธีการจัดเก็บง่ายขึ้นและสร้าง บรรยากาศในการอยู่อาศัยที่งดงาม สิ่งของนั้นมี คุณค่าทางวัตถุหรือทางจิตใจ สิ่งที่เก็บนั้นก็ต้องมี คุณค่าไปด้วย โดยแรงบันดาลใจในการออกแบบรูป ทรงของบุญญาสโตเรจเซตได้มาจากวัด ซึ่งวัดเป็น สัญญะ ของบุญ ความดี การแบ่งบันระหว่างส่วน ตัวกับส่วนรวม ในอดีตของมีค่าหรือของที่ระลึกก็ เก็บไว้ที่วัด เจดีย์ ซึ่งการออกแบบนั้นนำรูปทรง ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมของวัดมาใช้ ออกแบบที่เก็บของรูปแบบต่างๆ และแต่ละคน สามารถจัดรูปแบบการเก็บของตัวเองตามความ เหมาะสม ตลอดจนลวดลายการลงเบญจรงค์ก็มา จากกระเบื้องหลังคาวัด เป็นต้นและลวดลายต่างๆ เลือกได้ตามความต้องการและเหมาะกับการ ตกแต่งบ้านของแต่ละบุคคล


  • New
  • Special Price