Shipping & Returns

ให้บริการจัดส่งสินค้าดังนี้


จัดส่งผ่านทางแมสเซนเจอร์ คิดค่าบริการตามระยะทาง (ภายในเขตกรุงเทพ และ ปริมลฑล)

ส่งผ่าน EMS ไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry สำหรับส่งสินค้าภายในประเทศ

ส่งผ่าน ขนส่ง เช่น NTC, นิ่มซีเสง, เก้าเจริญ, PL, SDS, SP สุภาพรรณ, ที.บี พาร์ท และอื่น ๆ ในเขตต่างจังหวัด

ส่งผ่าน รถทัวร์ โดยผู้รับ รับสินค้าที่ บขส. หรือท่ารถทัวร์

ส่งผ่าน รถตู้ โดยผู้รับ รับสินค้าทีทท่ารถตู้

ส่งผ่าน สนามบิน โดยผู้รับ รับสินค้าที่ สนามบินปลายทาง อาทิ นกแอร์, การบินไทย, บางกอกแอร์เวย์

ส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ส่งผ่าน DHL Express

ส่งผ่าน EMS

ส่งสินค้าทางเรือ พร้อมจัดทำเอกสาร รับสินค้าที่ท่าเรือปลายทาง