ชุดชามหวาน 8 ใบ ลายบัวสวรรค์ (ขันโตก)

Additional Information
  • Model: Fs_12_1
  • Shipping Weight: 15 kg
  • 0 Units in Stock
฿12,750.00
TAX (Vat 7%) = ฿892.50
Total = ฿13,642.50
 Sold Out 

Description

ชุดชามหวาน 8 ใบ ลายบัวสวรรค์ (ขันโตก)

1 ชุดประกอบด้วย
1. ชามขนาด 8 นิ้ว 1 ใบ
2. ชามขนาด 5 นิ้ว 5 ใบ
3. ชามขนาด 4 นิ้ว 1 ใบ
4. ชามขนาด 3 นิ้ว 1 ใบ