พระพุทธรูปประจำวัน เบญจรงค์

Additional Information
  • 2 Units in Stock
฿15,000.00
TAX (Vat 7%) = ฿1,050.00
Total = ฿16,050.00
Qty :

Description

ราคาองค์ละ 15,000 บาท

วันจันทร์ : ปางห้ามญาติ
วันอังคาร : ปางไสยาสน์
วันพุทธกลางวัน : ปางอุ้มบาตร
วันพุทธกลางคืน : ปางป่าเลไลย์
วันพฤหัส : ปางสมาธิ
วันศุกร์ : ปางรำพึง
วันเสาร์ : ปางนาคปรก
วันอาทิตย์ : ปางถวายเนตร

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์

พระพุทธรูป พระประจำวันเบญจรงค์