บุญญาสโตเรจเซต

Additional Information
  • 0 Units in Stock
TAX (Vat 7%) = ฿0.00
Total = ฿0.00
 Sold Out 

Description

Boonya Storage set

ได้รับรางวัล Demark Award ปี 2021 กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์

แนวความคิดในการออกแบบของชุดเก็บของบุญญาสโตเรจเซต (Boonya Storage Sets) คือ ภาวะสังคมเมืองขยายตัวอย่างต่อเนืองทำให้พื้นที่อยู่อาศัยกระจุกตัวและเติบโตในแนวตั้ง ทำให้พื้นที่การอยู่อาศัยต่อหน่วยลดลง แต่ทุกคนก็คงจำเป็นต้องการมีสิ่งของอยู่และการเก็บของต่างๆที่มีค่าต่อการใช้ชีวิตและมีคุณค่าต่อจิตใจ การออกแบบนี้จะทำให้วิธีการจัดเก็บง่ายขึ้นและสร้างบรรยากาศในการอยู่อาศัยที่งดงาม สิ่งของนั้นมีคุณค่าทางวัตถุหรือทางจิตใจ สิ่งที่เก็บนั้นก็ต้องมีคุณค่าไปด้วย โดยแรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงของบุญญาสโตเรจเซตได้มาจากวัด ซึ่งวัดเป็นสัญญะ ของบุญ ความดี การแบ่งบันระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวม ในอดีตของมีค่าหรือของที่ระลึกก็เก็บไว้ที่วัด เจดีย์ ซึ่งการออกแบบนั้นนำรูปทรงลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมของวัดมาใช้ออกแบบที่เก็บของรูปแบบต่างๆ และแต่ละคนสามารถจัดรูปแบบการเก็บของตัวเองตามความเหมาะสม ตลอดจนลวดลายการลงเบญจรงค์ก็มาจากกระเบื้องหลังคาวัด เป็นต้นและลวดลายต่างๆ เลือกได้ตามความต้องการและเหมาะกับการตกแต่งบ้านของแต่ละบุคคล


Designer : แทน พิธิยานุวัฒน์ จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บุญญาสโตเรจ

. Boonya storage

Boonya storage set

Boonya storage set

Boonya storage  Demark Award

Boonya storage Demark Award

Boonya storage set

Boonya storage set

Boonya storage set