พิธีแปลและส่งมอบคำภียร์พระมาลัย ให้กับ โป๊ป ฟรานซิส แห่ง วาติกัน

Additional Information
  • 0 Units in Stock
 Sold Out 
Description

ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ได้มีการส่งมอบคัมภียร์พระมาลัย ภาษาขอม ที่ทางวาติกันได้รับมอบเมื่อในสมัยรัชกาลที่ 7 และได้ติดต่อให้ทางวัดโพธิ์แปลให้เป็นภาษาไทย และ ทางวาติกัน จะนำไปแปลต่ออีก 7 ภาษา เพื่อเผยแพร่ต่อไปBoonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong Boonyarat Benjarong Boonyarat Benjarong