จานโชว์ 16 นิ้ว ลายเขี้ยวยักษ์ งานครบรอบ 30 ปี สุรินทร์ ออมย่า

Additional Information
  • 0 Units in Stock
TAX (Vat 7%) = ฿0.00
Total = ฿0.00
 Sold Out 

Description

จานโชว์เบญจรงค์ โล่ห์เบญจรงค์ ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางจานขนาด 16 นิ้ว เขียนลวดลายเบญจรงค์ ด้วยลายเขี้ยวยักษ์ งดงาม และ ทรงคุณค่า ด้วยงานเขียนด้วยช่างฝีมือ และ ลงสี และ อบด้วย อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส

Silkbox Dimension : 45.5 x 45.5 x 11 cm.

Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong