จานโชว์ โล่ห์รางวัล โดย การบินไทย

Additional Information
  • 0 Units in Stock
 Sold Out 
Description

โล่ห์รางวัล เบญจรงค์ มอบให้กับ คู่ค้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ส่งมอลศิลปะ ความเป็นไทย จากองค์กรในประเทศ ไปสู่องค์การต่างชาติ ด้วยความงดงามของศิลปะแบบเป็นเบญจรงค์ จารึก ความสำเร็จทางธุรกิจ และ ความทรงจำ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้กับการเป็นพันธมิตรทางการค้า ขององค์กร ต่อ องค์กร ในโอกาสการจัดงานมอบรางวัล

Boonyarat Benjarong Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong