โถ 4 นิ้ว ลายประเพณีไทย กรมการท่องเที่ยว

Additional Information
  • 0 Units in Stock
Price :
TAX (Vat 7%) = ฿0.00
Total = ฿0.00
 Sold Out 

Description

โถเบญจรงค์ ขนาด 4 นิ้ว เขียนลายประเพณีสงกรานต์ สำหรับมอบเป็นของที่ระลึก โดย กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย งานเขียนลวดลายด้วยน้ำทองคำแท้ ลวดลายอ่อนช้อย งดงาม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวต่างขาติได้รู้จัก วัฒนธรรมไทย ผ่านงานศิลป์ชั้นสูง ถ่ายเอกลักษ์แห่งงานจิตรกรรม ลงสู่งานศิลปะร่วมสมัยได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างภาพลักษ์ที่ดีให้แก่องค์กร

Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong