Bangkok Design Week 2020

EKKA


1 - 9 February 2020 ทาง EKKA [เอก-กะ] ได้เปิดตัวและร่วมจัดแสดงผลงานกับ Bangkok Design Week 2020 สถานที่คือศาลเจ้าแม่ไท้ฮั้ว ย่านเจริญกรุง โดยร่วมกับ ดีไซน์เนอร์ คุณศรัน เย็นปัญญา จาก 56th Studio