˹ ผลงานของทางร้านขอบคุณ ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ผลงานส่วนส่วนหนึ่ง ที่ทางร้านได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย หลากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการความแตกต่าง และ ความเหนือระดับ เลือกบุญญารัตน์ เบญจรงค์ เป็นผู้จัดทำเครื่องเบญจรงค์ เพื่อใช้เป็นของที่ระลึก เพื่อใช้สอยในโอกาศพิเศษต่าง ๆ ขององค์กร

ทางร้านยังคงยึดถือแนวทางการดำเนินงานที่ เน้นคุณภาพของสินค้า และ การจัดส่งที่ตรงเวลา

     
งาน Siam Photon

งาน Siam Photon

งาน Siam Photon แก้วกาแฟเบญจรงค์ ลายทองนูน...
งาน SK Shinken (Thailand) Co.,Ltd.

งาน SK Shinken (Thailand) Co.,Ltd.

งาน SK Shinken (Thailand) Co.,Ltd. ชุดพริกไทเกลือทรงไก่ ลายหยดเทียน...
งาน SOLEQ SOLAR (THAILAND) Co., Ltd.

งาน SOLEQ SOLAR (THAILAND) Co., Ltd.

งาน SRI TRANG

งาน SRI TRANG

งานรีดโลโก้ที่กล่องผ้าไหม
งาน TCEB THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU

งาน TCEB THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU

งาน TCEB THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU ชุดแก้วมัคเบญจรงค์ ลายพิกุลทอง...
งาน TDC GOLD

งาน TDC GOLD

งาน TDC GOLD แก้วมัคทองนูน พิมพ์โลโก้ ที่จานรอง...
งาน TECHCOMP (THAILAND) CO., LTD

งาน TECHCOMP (THAILAND) CO., LTD

งาน TECHCOMP (THAILAND) CO., LTD ช้างโชว์เบญจรงค์ 6 นิ้ว ติดฐานไม้สัก และ...
งาน TEIJIN จานโชว์เบญจรงค์ 10 นิ้ว

งาน TEIJIN จานโชว์เบญจรงค์ 10 นิ้ว

งาน TEIJIN จานโชว์เบญจรงค์ 10 นิ้ว...
งาน Thai Asia Pacific

งาน Thai Asia Pacific

โถเบญจรงค์ 7 นิ้ว ลายพุ่มตาสีกรมท่า พร้อมกล่องผ้าไหม...
งาน Thai Eastern Trat Co., Ltd.

งาน Thai Eastern Trat Co., Ltd.

งาน Thai Eastern Trat Co., Ltd. จานโชว์เบญจรงค์ 10 นิ้ว ลายพิกุลทองสีแดง...
งาน Thai Film Industries

งาน Thai Film Industries

งาน Thai Film Industries ชุดกาน้ำชาเชอร์รี่เบญจรงค์ ลายหยดเทียน...
งาน THAI KYOWA BIOTECHNOLOGIES CO.,LTD.

งาน THAI KYOWA BIOTECHNOLOGIES CO.,LTD.

งาน THAI KYOWA BIOTECHNOLOGIES CO.,LTD. ชุดเตาสปาเบญจรงค์ พร้อมกล่องผ้าไหม...
งาน Thai Simon ปลานาฬิกาเบญจรงค์

งาน Thai Simon ปลานาฬิกาเบญจรงค์

งาน Thai simon ปลานาฬิกาเบญจรงค์ พิมพ์โลโก้...
งาน Thai Tennis Friendship

งาน Thai Tennis Friendship

งาน Thai Tennis Friendship จานโชว์เบญจรงค์ 8 นิ้ว และ 10 นิ้ว...
งาน THAI UNITIKA SPUNBOND CO.,LTD.

งาน THAI UNITIKA SPUNBOND CO.,LTD.

งาน THAI UNITIKA SPUNBOND CO.,LTD. แจกันทรงหัวหอม ลายบัวสวรรค์...
งาน Thailand International Royal Trophy Band Competition 2016

งาน Thailand International Royal Trophy Band Competition 2016

Thailand International Royal Trophy Band Competition 2016 แก้วกาแฟเบญจรงค์ ลายทองนูน...
งาน Thanatkorn

งาน Thanatkorn

งาน Thanatkorn โถเบญจรงค์ 4 นิ้ว พร้อมสกรีนโลโก้...
งาน The Enterprise Resources Training Co., Ltd. (ERT)

งาน The Enterprise Resources Training Co., Ltd. (ERT)

งาน The Joint Medical Programme

งาน The Joint Medical Programme

งาน The Joint Medical Programme แก้วกาแฟเบญจรงค์ ลายพุ่มตา สีขาว และ...
งาน THIS'S MY. FUTURE 2013

งาน THIS'S MY. FUTURE 2013

งาน TOMINAGA (THAILAND) CO.,LTD.

งาน TOMINAGA (THAILAND) CO.,LTD.

งาน Tosplant Engineering (THAILAND)CO.,LTD.

งาน Tosplant Engineering (THAILAND)CO.,LTD.

งาน Travex Co.,Ltd.

งาน Travex Co.,Ltd.

งาน Travex Co.,Ltd. โถเบญจรงค์ 3 นิ้ว พร้อมกล่องผ้าไหม...
งาน TRB CHEMEDICA (THAILAND) LTD.

งาน TRB CHEMEDICA (THAILAND) LTD.

งาน TRB CHEMEDICA (THAILAND) LTD. จานโชว์เบญจรงค์ 10 นิ้ว...
งาน VIJU-60 YEARS.

งาน VIJU-60 YEARS.

งาน VIJU-60 YEARS. ของที่ระลึก แก้วมัคหูช้าง 6 ที่...
งาน voodoo ช้างโชว์เบญจรงค์

งาน voodoo ช้างโชว์เบญจรงค์

งาน Voodoo ช้างโชว์เบญจรงค์ 6 นิ้ว พิมพ์โลโก้ที่ตัวช้าง...
งาน WRIGHT

งาน WRIGHT

งาน WRIGHT แก้วมัคเบญจรงค์ และ ชุดกาน้ำชาเชอร์รี่กลาง...
งาน Z.Kuroda (Thailand) Co., Ltd.

งาน Z.Kuroda (Thailand) Co., Ltd.

ช้างโชว์เบญจรงค์ 6 นิ้ว ลายจักรี...
งาน Z.KURODA (Thailand) Co.,Ltd.

งาน Z.KURODA (Thailand) Co.,Ltd.

งาน Z.KURODA (Thailand) Co.,Ltd. จานโชว์เบญจรงค์ 10 นิ้ว ลายหยดเทียน...
งาน Z.KURODA จานโชว์ 10 นิ้ว

งาน Z.KURODA จานโชว์ 10 นิ้ว

งาน ก.ฟ.ผ

งาน ก.ฟ.ผ

งาน รีดโลโก้ สี ลงบนกล่องผ้าไหม
งาน กรมการข้าว

งาน กรมการข้าว

งาน กรมการข้าว โถเบญจรงค์ 4 นิ้ว พร้อมกล่องผ้าไหม...
งาน กรมการท่องเที่ยว

งาน กรมการท่องเที่ยว

งาน กรมการท่องเที่ยว โถเบญจรงค์ 4 นิ้ว...
งาน กรมการบินพลเรือน

งาน กรมการบินพลเรือน

งาน กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

งาน กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

งาน กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ โถเบญจรงค์ 4 นิ้ว...
งาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

งาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

งาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โถเบญจรงค์ 2 นิ้ว...
งาน กรมปศุสัตว์

งาน กรมปศุสัตว์

งาน กรมปศุสัตว์ แก้วมัคเบญจรงค์ ลายกินรี...
งาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...
งาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก้วมัค

งาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก้วมัค

งาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...
งาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม แก้วมัคเบญจรงค์ ลายทองนูน...
งาน กระทรวงคมนาคม

งาน กระทรวงคมนาคม

งาน กระทรวงคมนาคม ชุดกาน้ำชเชอร์รี่เบญจรงค์...
งาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
งาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุดแก้วกาแฟ แก้วมัค

งาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุดแก้วกาแฟ แก้วมัค

งาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
งาน กระทรวงพลังงาน

งาน กระทรวงพลังงาน

งาน กระทรวงพลังงาน พร้อมถุงกระดาษ...