ค่าบริการพิมพ์ Logo

ค่าทำโลโก้


ค่าพิมพ์โลโก้ที่กล่อง มี 2 แบบ


1. พิมพ์สกรีนสี 1,900 บาท ( นิยม )

- ไม่เกิน 50 ชิ้น ชิ้นต่อไปชิ้นละ 20 บาท
*** กรณีจำนวนน้อยเหมา 1 - 5 ชิ้นแรก 800 บาท หรือ 6 - 20 ชิ้นแรก 1,000 บาท

2.บล็อคปั๊มฟอยล์ทอง 1,900 บาท

- ไม่เกิน 50 ชิ้น ชิ้นต่อไปชิ้นละ 20 บาท ต่อบล๊อค ต่อตำแหน่งค่าทำโลโก้ที่เบญจรงค์ มี 3 แบบ


1. โลโก้ สีทองสีเดียว 2,500 บาท ( นิยม )

- ไม่เกิน 50 ชิ้น ชิ้นต่อไปชิ้นละ 20 บาท
- เส้นผ่าศก. หรือ ยาว ไม่เกิน 3 cm.

2. โลโก้สี 3,900 บาท

- ไม่เกิน 50 ชิ้น ชิ้นต่อไปชิ้นละ 20 บาท
-เส้นผ่าศก.หรือ ยาว ไม่เกิน 3 cm.
*ยกเว้น การทำโลโก้สี ที่จานโชว์ 1 - 5 ใบ คิดเหมา 2,500 บาท

3. โลโก้รูปภาพเหมือนจริง 4,500 บาทจานโชว์พิมพ์รูปถ่าย
ปั้ม Foil สีทอง ที่ฝากล่องผ้าไหม พิมพ์ โลโก้บนตัวโถ

     
There are no products to list in this category.