ค่าบริการพิมพ์ Logo

ค่าทำโลโก้


ค่าพิมพ์โลโก้ที่กล่อง มี 2 แบบ


1. พิมพ์สกรีนสี 700 บาท ( นิยม )

- เหมา 1 - 10 ชิ้นแรก ชิ้นต่อไปชิ้นละ 40 บาท


2.บล็อคปั๊มฟอยล์ทอง 2,500 บาท

- ไม่เกิน 1 - 10 ชิ้น ชิ้นต่อไปชิ้นละ 40 บาท ต่อบล๊อค ต่อตำแหน่งค่าทำโลโก้ที่เบญจรงค์ มี 3 แบบ


1. โลโก้ สีทองสีเดียว 3,500 บาท ( นิยม )

- ไม่เกิน 50 ชิ้น ชิ้นต่อไปชิ้นละ 20 บาท
- เส้นผ่าศก. หรือ ยาว ไม่เกิน 3 cm.

2. โลโก้สี 4,500 บาท

- ไม่เกิน 50 ชิ้น ชิ้นต่อไปชิ้นละ 45 บาท
- เส้นผ่าศก.หรือ ยาว ไม่เกิน 3 cm.
*ยกเว้น การทำโลโก้สีทอง ที่จานโชว์ 1 - 5 ใบ คิดเหมา 3,500 บาท

3. โลโก้รูปภาพ 4 สีเหมือนจริง(ภาพถ่าย) เริ่มต้น 4,500 บาทจานโชว์พิมพ์รูปถ่าย
ปั้ม Foil สีทอง ที่ฝากล่องผ้าไหม พิมพ์ โลโก้บนตัวโถ

     
There are no products to list in this category.