งาน Hutchison Ports (Thailand) Limited

Additional Information
  • 0 Units in Stock
 Sold Out 
Description

งาน Hutchison Ports (Thailand) Limited ช้างโชว์เบญจรงค์ 3 นิ้ว พร้อมกล่องผ้าไหม ปั๊มโลโก้ที่ผ้าคาด และ ฝากล่องด้านใน