งาน MIONOR HOTEL GROUP

Additional Information
  • 0 Units in Stock
 Sold Out 
Description

งาน MIONOR HOTEL GROUP โถเบญจรงค์ 3 นิ้ว พิมพ์โลโก้สีทองที่ใต้โถเบญจรงค์ พร้อมปั๊มโลโก้ฟร์อยทอง ที่กล่องผ้าไหม