ช้างโชว์ 3 นิ้ว คู่ งาน ศอ.บต.

Additional Information
  • 0 Units in Stock
 Sold Out 
Description

ช้างโชว์เบญจรงค์ 3 นิ้ว ขนาดกำลังน่ารัก สำหรับมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึก

Silkbox dimension : 22 x 11 x 6.5 cm.
Weight : 0.7 kg

Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong Boonyarat Benjarong

Boonyarat Benjarong