ถ้วยรางวัล โถเบญจรงค์ 5 นิ้ว วางบนฐานไม้สัก การบินไทย และ TCEB - Click Image to Close