งาน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

Additional Information
  • 0 Units in Stock
 Sold Out 

Description

งาน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) จานโชว์เบญจรงค์ 10 นิ้ว ลายบัวสวรรค์ พิมพ์ข้อความลงบนตัวจาน พร้อมกล่องผ้าไหม