งาน HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.

Additional Information
  • 0 Units in Stock
 Sold Out 

Description

งาน HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD. แก้วกาแฟเบญจรงค์ ลายขอบลูกขั้น พร้อมกล่องผ้าไหม ติกสติกเกอร์ใสพิมพ์สีที่ฝากล่องด้านใน