จานโชว์เบญจรงค์ โรงแรม ดุสิตธานี

Additional Information
  • 0 Units in Stock
 Sold Out 
Description

เครื่องเบญจรงค์ จานโล่ห์รางวัล วาดด้วยลวดลายทองนูนจากทองคำแท้ ทรงคุณค่า สำหรับเป็นโล่ห์ประกาศแสดงถึงความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล