สถาบันขงจื้อ

Additional Information
  • Model: kongjer
  • 0 Units in Stock
 Sold Out 
Description

สถานบันขงจื้อ จัดงานประชุมครูจากจีน ที่มหาวิทยาลัยบูรภา มอบแก้วมัคลายทองนูนเป็นของที่ระลึก สำหรับผู้มร่วมประชุม