ค่าบริการพิมพ์ Logo

เกี่ยวกับบริการจัดทำ Logo สำหรับเครื่องเบญจรงค์
แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. การพิพม์ Logo ลงบน ตัวสินค้า เบญจรงค์
2. การพิมพ์ Logo ลงบน บรรจุภัณฑ์ คือ กล่องผ้าไหม

1. การพิมพ์ โลโก้ ลงบนตัวสินค้า รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
- ค่าบริการ ทำแม่พิมพ์ 1 สี หรือ สีทองคำ สีเดียว เริ่มต้นที่ 2,500 บาท (ขนาดไม่เกิน 4 นิ้ว x 3 นิ้ว)
- ถ้ามีสีมากกว่า 1 สี คิดตามจำนวนสี สีละ 400 บาท
- ค่าสติกเกอร์ ดวงละ 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 บาท แล้วแต่ขนาด (ส่วนใหญ่จะ 10 - 20 บาท) จำนวนมากจะเป็นราคาเหมา
- ระยะเวลา ในการทำงานจะเพิ่มขึ้น 4 - 7 วัน ในกรณีที่สั่งพิมพ์ Logo2. การพิมพ์ โลโก้ ลงบนบรรจุภัณฑ์ กล่องผ้าไหม
- เลือกพิมพ์ได้ 1. ในกล่อง (ด้านบน) และ 2. ด้านนอกกล่อง บนผ้าคาด
- นิยมปั้มด้วยทอง K ด้วยแม่พิมพ์ทองเหลือง
- สามารถ Screen เป็นสีอื่น ๆ ได้ แต่ความคมชัด จะไม่สูงเท่ากับการ ปั้มด้วยทอง K
- ค่าจัดทำ แม่พิมพ์จะอยู่ที่ 1,900 บาท ต่อ 1 แม่พิมพ์ (นำกลับมาใช้ได้ตลอด)
- ค่าปั้มทอง K ครั้งละ 1,000 บาท ต่อ 100 กล่อง

     
There are no products to list in this category.